Гласуваха на ниво комисия промените в Конституцията

За служебен министър-председател президентът назначава измежду „председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, управителя или подуправителя на Българска народна банка, председателя или заместник-председателя на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник“.
Това решиха депутатите с гласуваните на второ четене текстове от законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Текстът бе гласуван с шест гласа „за“, трима „против“ и без „въздържал се“. Комисията по конституционни въпроси продължи своето заседание днес с гласуване на текстовете, свързани със служебния кабинет, които вчера бяха отложени. Вчера министър Атанас Славов заяви, че има писмо от страна на Върховния касационен съд (ВКС), с което настояват от кръга лица да бъде изключен председателят на съда. Така окончателно законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България е приет от комисията на второ гласуване. Очакваме гласуване в зала, което ще се случи вероятно във вторник. Това каза пред журналисти Радомир Чолаков, председател на Комисията по конституционни въпроси. За да бъдат окончателно приети измененията в основния закон, те следва да бъдат разгледани и на трето четене. Депутатите приеха шест месечен срок, в който Народното събрание да приеме законите, които са свързани с измененията в основния закон и още три месеца срок след влизането в сила на въпросните законодателни изменения за провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет.
Чолаков добави, че е важно да постигнат бързо резултатите, които са си поставили за цел с тази реформа – а именно по-независим съд, по-бърз процес и повече усещане за справедливост в българските граждани. Това е само първата стъпка, сега ще предстоят изменения в законите за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс, Гражданско-процесуалния кодекс. На въпрос защо не са се съобразили с критиките на професионалната общност относно фигурата на служебния министър-председател, че не може да е председателят на Върховния касационен съд (ВКС) или председателят на Сметната палата, Чолаков каза, че това е политически въпрос. Решението на вносителите е в този смисъл, не виждам причина в момента да го коментираме, защото който и да беше предложен – щеше да има коментари.
След гласуването министър Атанас Славов отбеляза, че най-важното е българското общество да е доволно, нашите партньори и съюзници да са убедени, че постигаме независимо правосъдие и отчетност на прокуратурата.