Глобяват за незаконни гаражи в Кърджали

На 26 март 2024 година започна процедура по изпълнение на чл.16, т. 9. от Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали, касаеща ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за паркиране на МПС по улици, тротоари, зелени площи и междублокови пространства.
Всички притежатели на посочените в наредбата гаражни клетки и други приспособление се поканват да ги премахнат доброволно или веднага след получаване на покана за преместване. При неспазване на посочения срок, на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 200 лева. Поканите се поставят на всички конструкции, които са извън дворове на къщи или в незаградени терени. Собственици, които притежават документи, трябва да представят строителни книжа в общинска администрация. Всички останали конструкции, които се намират на терени общинска собственост ще бъдат премахнати, след изтичане на законоустановения срок.