Градът на боговете ли е Хелиополис край Ангел войвода

Град на боговете ли е Хелиополис край село Ангел войвода в община Минерални бани. Ако така нареченият Град на боговете наистина съществува, то какво представлява той? Дали се състои от сгра¬ди или е система от монументи от древността, които са били построени за управление на енер¬гиите, за които науката все още знае малко и които йогите на¬ричат тантрически сили. Съществуват предположения за влиянието им върху фината или „божествената“ енергия. Може би в Града на боговете има други необичайни конст¬рукции и е вероятно точно там да се намират легендарните „златни плочки“, на които е записано т. нар. истинско знание.
Късните лемурийци са били с ръст 10-20 метра, с едно лице, двуръки и двуполови. Всички основни постижения на земните технологии тръгват от тях. Те оставяли знанията си на т.нар. злат¬ни плочки, които според някои изследователи са скрити до ден днешен в тайници. Лемурийската ци¬вилизация просъществувала милиони години и най-вероятно е изчезнала преди два-три милиона години. Някои изследователи стигат и по-далеч в разсъжденията и твърдят, че е възможно Градът на боговете да е мястото, откъдето се преминава в паралелните светове? Но кой го е построил и кои са те, боговете?
На територията на община Минерални бани има невероятна концентрация на мегалитни комплекси – Хелиополис, Орлови скали, Змийския град, Купена, Пробития камък, Шилата, Мечите дупки. Това няма как да е просто случайност. А може би съществува и пряка връзка между тези древни мегалитни светилища. Не е изключено точно тази съвкупност от всичките тези култови места да е така наречения Град на боговете. Групата от светилища излиза от територията на Минерални бани и някои от тях остават в община Първомай и Ночево. Неотдавна бе установено, че Хелиополис има пряка видимост към Перперикон, а оттам и към Татул. Все още никой не е засичал зависимостите между всичките тези светилища, но между тях определено съществуват такива и то е очебийно. Ние имаме хипотеза за древните строители. А вие имате ли отговор кои са стопаните на “Града на боговете“? Очаквайте повече в неделя – 18 март!