Гражданите са платили повече данъци от бизнеса през 2019 г.


Гражданите са платили повече данъци от бизнеса през изминалата година. Приходите в държавния бюджет от данъка върху доходите на физическите лица е 3.6 млрд. лв., а постъпленията от корпоративни данъци са 2.8 млрд. лв. Нетните приходи от ДДС пък възлизат на 6.8 млрд. лв. Този данък се калкулира върху крайната цена на стоката или услугата и отново се поема от гражданите.
Това е посочено в съобщение на Националната агенция по приходите (НАП), която отчита рекордно събрани приходи. Общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на НАП възлизат на 23 милиарда и 870 милиона леваационалната агенция за приходите за 2019 г. сочат данните на приходното ведомство. Сумата е с рекордните 2.8 млрд. лв. повече спрямо постъпленията през 2018 г. и с около 628 млн. лв. над планираното за годината. Данъчните приходи възлизат на 13.3 млрд. лв.
Осигурителните вноски, постъпили в бюджета, са общо 10.3 млрд. лв. В това число влизат 6.2 млрд. лв. вноски за държавното обществено осигуряване, 2.6 млрд. лв. здравно-осигурителни вноски и 1,5 млрд. лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване. „Приходите в НАП са на рекордно високо ниво през 2019 г., като увеличението им значително изпреварва ръста на брутния вътрешен продукт. Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези, акумулирани в производство по събиране“, казва изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова. Тя благодари на целия екип на НАП за професионалната работа и отличните резултати, както и на данъкоплатците, които добросъвестно и честно спазват закона.