Гражданите: „Среден 3” е оценката на здравната ни система

„Среден 3″ е оценката, която са дали участници в социологическо проучване за обществените нагласи към здравната система, осъществено от Социологическа агенция „Тренд“. Резултатите от него, бяха оповестени по време на Първата национална конференция „Заедно за повече здраве“, инициирана от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Български лекарски съюз и Български фармацевтичен съюз.
Приблизително 70% от запитаните над 1000 респонденти смятат, че посоката, в която се развива българската здравна система, е негативна. Според 46 % от запитаните ниското качество на лечението у нас е основен проблем. 43% посочват, че водещ проблем е високото доплащане за медицински услуги. Като причина за това състояние 43% от участниците в анкетата са посочили липсата на контрол в системата.
В противоречие със споменатите по-горе данни обаче са резултатите от отговорите на въпроси, свързани с личните впечатления на хората при досега им със системата. Данните сочат, че 40% са доволни от качеството на здравната услуга, която им е била предоставена, доверието в специалистите остава високо – за лекарите процентът е 63%, за фармацевтите – 73%, за специалистите по здравни грижи – 65%. На въпрос дали лично са били принудени да доплащат за медицинска помощ 42% от анкетираните отговарят отрицателно, а 50% – утвърдително. Най-често доплащането е свързано с диагностика на заболяването и изследвания.
Над 80% от участниците в проучването смятат, че държавата трябва да отделя повече пари за здравеопазване, а 96% са съгласни с твърдението, че средствата трябва да се харчат по-ефективно. Според една трета от запитаните повече пари трябва да се отделят за подобряване на условията в болниците, други 37% са категорични, че държавата трябва да поеме изплащането на повече лекарства. Данните от проучването бяха коментирани от участниците във форума. По думите на вицепремиера Томислав Дончев у нас има нужда от обществен дебат за разумно инвестиране в системата на здравеопазването. Той постави акцент върху нуждата от подобряване на имиджа на работещите в здравеопазването.