Гражданство

Тези, които са учили или живеят в империята Съединени американски щати и в държавите от Англо-саксонския свят са преминали през мелницата на тяхната пропагандна машина с марката „Гьобелс” и в повечето случаи са зомбирани и са негодни да защитават националните интереси на България. Тези интереси нямат нищо общо с интересите на колективния Запад.
Партията „Има такъв народ” е внесла за разглеждане в Народното събрание и отпадане на текст от Конституцията, в който не е позволено на българи с двойно гражданство да заемат най-високите постове в държавата ни.
Според мен тези изисквания в Конституцията трябва да се запазят.
Дан