Грешка в информационните масиви на полицията в Кърджали

Във връзка със запитвания на журналисти за възникнал проблем с настоящия адрес на 38-годишния Ивайло Коджабашев от Кърджали директорът на ОД на МВР старши комисар Венцислав Момчилов разпореди незабавна проверка. Установено беше, че гражданинът притежава валидна лична карта, а видно от подадените документи в паспортната служба постоянният и настоящият му адрес са в гр.Кърджали. През 2005 година е била допусната техническа грешка при попълване на настоящия адрес в информационен масив, която е коригирана от компетентната институция. При необходимост ОД на МВР-Кърджали може да окаже съдействие на Ивайло Коджабашев в рамките на своите правомощия и наличната информация в дирекцията, относима към случая.