Гълъбовец участва в конгрес на есперанто в Португалия

Гълъбовец участва в конгрес на есперанто в Португалия. Това е най-западната страна на европейския континент. Тя е разположена на Иберийския полуостров и граничи на север и изток с Испания и на юг и запад с Атлантическия океан. Португалия има площ 92.391 км2 и включва два острова. През 1139 г. негово величество Алфонсо Хенрике я обявява за кралство, която е призната от Кастилио и Леоно през 1143 г. През 14 век португалските моряци започват презокеански пътувания.
Лисабон е столица и най-голям град разположен на 100,5 км2 площ. И население около 552,700 жители. В неговата метрополия живеят около 2,8 млн. За една седмица от 28 юли до 4 август 2018 г. Лисабон беше столица на държавата Есперанто. Тук се провере 103-я есперантски конгрес. В него взеха участие 1567 делегати от 76 страни. От България участваха 7 човека. Един от тях е Каньо Канев от Гълъбово, който е член на Комитет „А“ на световната есперантска организация. Същият от името на България поздравява при откриването конгреса и активно участва в ръководното тяло. Същият се провежда в университетския комплекс – ректората и Факултета по право. Работата на конгреса по интереси протича в 16 салона. Главната тема беше: „Култури, езици, глобализация: накъде сега?“
Изключително висока оценка бе дадена от генералната директорка на ЮНЕСКО Aйdrey Azoulay, която каза, че „ ЮНЕСКО поддържа обучението на есперанто от много години. Факт е, че нашата Организация дели с есперантското движение общи ценности: надежда в строителството на мирен свят, хармонично съжителство между народите, уважение към културното различие, солидарност през граници“
Конгресът премина на високо ниво. Взети бяха решения за подобряване работата на организацията. Създадените лични контакти между делегатите допринасят за по-добро опознаване на страните, на населените места. Сега за Гълъбово се говори в много общности на различни страни. Следващият 104-ти конгрес през 2019 г. ще се проведе във Финландия, а през 2020 г в Канада.