Гълъбово отново обгазен със серен диоксид

Сериозно замърсяване на атмосферата в Гълъбово е регистрирано в неделя следобед. Станцията на Изпълнителната агенция по околна среда е показала концентрация на серен диоксид от 760 микрограма на кубичен метър. Това е два пъти над допустимите средночасови нива от 350 микрограма на кубичен метър.
В последните 7 дни подобни високи стойности на серния диоксид са отчетени четири пъти. На 16 октомври концентрацията му е била дори по-висока от тази вчера – 817 микрограма на кубичен метър. Серният диоксид се натрупва при изгаряне на горива с високо сярно съдържание, уточняват от Изпълнителната агенция по околна среда. Основният източник са ТЕЦ-овете и битовото горене.