Гърция задейства мерки за икономиката

От вчера в Гърция започна прилагането на мерките за икономическа подкрепа на фирмите и домакинствата, засегнати от пандемията на новия коронавирус, съобщава „Катимерини“. В специална електронна платформа работещите, чиито трудови договори са били временно прекратени, подават декларации за получаване на помощ от 800 евро.
Също така банките започнаха да призовават фирмите и кредитополучателите да сключат споразумения за разсрочване на вноските по кредити – до септември за юридическите лица и за три месеца за физическите. Процедурата става по телефона, без да е необходимо физическо присъствие на кредитополучателите в банковите клонове. Някои банки разсрочват вноските не само на правоимащите, които получават помощта от 800 евро, но и на всички кредитополучатели, които са били редовни платци досега. Намаления на сумите за плащане за всички потребители обяви гръцката държавна електрическа компания и други доставчици на електроенергия.
Правителството е започнало да планира нов пакет за подкрепа с цел да включи още 20 – 25 процента от фирмите – извън онези 40 – 45 процента, които вече са покрити от държавната подкрепа. Така през април общо 60 – 70 процента от фирмите ще са в режим на подпомагане. Гръцкото министерство на финансите увери, че държавата разполага с парични наличности за три месеца, без да се налага да използва буфера за ликвидност от 32 милиарда евро.