Гърция иска повече пари от ЕИБ

По време на телеконференция на Еврогрупата, гръцкият министър на финансите Христос Стайкорас е решен да настоява за бързи решения и ефективни процедури, така че програмите за подкрепа да бъдат незабавно изпълнени в еврозоната, пише в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС. Съветът на министрите на финансите на еврозоната ще обсъди заемите по програмата SURE за подкрепа на работниците и гаранциите на Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ за оборотен капитал за предприятията – т.е. два от трите европейски финансови инструмента, насочени към смекчаване на ефекта от коронавируса заедно с кредитната линия на Европейския механизъм за стабилност /ЕМС/.
Заемите за подкрепа на ЕМС за справяне с преките и косвените последици от пандемията ще бъдат на масата на преговори на групата министри по-късно днес, 15 май. Те ще се свикат като съвет на ЕМС, за да ратифицират решенията на Еврогрупата от миналата седмица. Освен бързото прилагане на SURE, Атина иска ресурсите му да се разпределят не само въз основа на дела на всяка държава в бюджета на Европейския съюз, но и според прогнозираното финансово въздействие на пандемията върху държавите-членки. Като се има предвид, че Гърция – според пролетните прогнози на Европейската комисия – е най-засегнатата страна (с очаквана годишна рецесия), тя би могла да очаква по-висок дял от 1,4 милиарда евро, на които има право. Счита се, че сумата може да нарасне над 1,5 милиарда евро. Правителството има готов план за действие: Това е планът за подкрепа на работниците, които ще се окажат в намалена заетост за определен период. Държавата ще покрие част от загубата им. Що се отнася до обезпечението на ЕИБ, използването му ще се свежда до това предприятията да кандидатстват за заеми. Първоначално планът беше за гаранции за заеми за малки и средни предприятия, което Атина смяташе за полезно, като се има предвид, че гръцката икономика се базира на малкия и среден бизнес. Сега обаче еврозоната обмисля разширяване на обхвата на мярката, за да включи и по-големи предприятия.