Данъкът на ВМРО наостри едрите земевладелци

Идеята на ВМРО за данък “едър земевладелец” вече всява раздор между собственици на ниви и фермери, които наемат земя от тях. Най-едрите собственици на земя в страната предупреждават, че ако се въведе данък за масивите над 20 000 дка, те ще го калкулират в цената на рентата, която им плащат дребните и средни фермери за ползването на масивите. Най-големите арендатори на земя – зърнопроизводителите, контрират, че, ако се стигне до по-високи ренти, няма да наемат земя от най-големите земевладелци. Представители на младите фермери допускат, че ако данъкът рефлектира върху рентата, която плащат, може да се стигне до протести.