Данъчна кампания и в малките населени места на кюстендилско

От 5-ти април Община Кюстендил организира данъчна кампания и в малките населени места. Тя е за заплащане с 5% отстъпка на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху моторните превозни средство и такса куче, съобщиха от общината. Кампанията ще продължи до 24 април, като ще бъдат разкрити изнесени каси на отдел „Местни приходи” към Общината Кюстендил и ще обхване 25 населени места. За целта е изготвен и график. Кампанията ще започне от селата Жабокрът, Коняво и Гирчевци, а краят й ще бъде в село Долна Гращица.