Дариха апарати за лечение на болницата в Бургас

Дарители и Община Бургас осигуриха кислородни концентратори – апарати за лечение с кислород на пациенти с коронавирус. 6 апарата бяха доставени в болницата и вече се използват в новоразкритите COVID-звена, съобщиха от УМБАЛ Бургас.
Кислородните концентратори извличат кислород от въздуха, не е нужно да се включват към инсталация, мобилни са и могат да се ползват от много пациенти. Те подпомагат дишането при пациенти с дихателна недостатъчност. Част от концентраторите са закупени със средства на Община Бургас, други са от дарители – инж. Иван Кузманов, както и бургаски стоматолози. Фирма „Адапт“, от която са купени машините, дари 5 пулсоксиметъра. Те служат за измерване на сатурация – нивото на насищане на кислород в кръвта. Сатурацията показва дали белият дроб работи с пълния си капацитет и има ли нужда от допълнително кислородно лечение. В момента в целия терапевтичен корпус на УМБАЛ Бургас, където са новоразкритите COVID-отделения, се прекарва нова кислородна инсталация, чието изграждане и материали са осигурени както от дарители, така и от собствени средства на болницата. Отделенията, които досега се помещаваха там, не използваха кислород в обичайната си дейност и затова инсталацията в този корпус е само частична. Сега тя ще обхване всички COVID-звена. Изграждането е на финален етап и когато се пусне, кислородните маски на пациентите ще се включват директно към изводите в стената. Дотогава болницата ще осигурява кислородолечението с мобилна апаратура.