Два пункта за опасни отпадъци ще има в Габрово

Община Габрово организира втората за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата, информираха от администрацията на кмета. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, така че те да бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране.
Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации. На 28 октомври, сряда, от 10.00 – 18.00 часа в кв. Бичкиня, до паркинга между бул. „Столетов“ и ул. „Китка“, а на 29 октомври, от 10.00 – 18.00 часа – на площада пред спортна зала „Орловец“. Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са: живаксъдържащи отпадъци, перилни и почистващи препарати и химикали, бои, мастила, лакове, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), пестицити, киселини, основи, разтворители, фотографски химични вещества и смеси, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!