Две нови светодиодни табели са поставени в Ямбол

Още две светодиодни информационни (VMS) табели са поставени на ключови кръстовища в град Ямбол. Едната е монтирана на кръстовището на „Биков мост“, а другата е разположена на кръстовището на булевард „Граф Игнатиев“ и улица „Милин камък“. След поставянето на първите подобни табели в Ямбол, в края на 2020 година, те напълно утвърдиха своята полза. Припомняме, че чрез табелите се отправят призиви за безопасно шофиране, поздравления във връзка с християнски и светски празници, предоставя се информация за регионални събития, дават се сведения за актуалната пътна обстановка и други. Подобни системи от дълго време работят активно в редица европейски градове.