Двоен ръст за вноса на оръжие в Европа

Вносът на оръжия в Европа е нараснал почти двойно през последните пет години, което до голяма степен се дължи на войната в Украйна, съобщи днес Стокхолмският международен институт за изследване на мира (СИПРИ), предаде ДПА. В доклад на СИПРИ се посочва, че между 2019 и 2023 година вносът на оръжия от европейските държави се е увеличил с 94% в сравнение с периода от 2014 до 2018 година.
Данните на базирания в Швеция мозъчен тръст се отнасят до обема на оръжейните доставки, а не до финансовата им стойност. Тъй като обемът може да се колебае значително от година на година в зависимост от поръчките, институтът се фокусира върху петгодишни периоди, а не върху отделни години. Най-големият вносител на оръжия в Европа е Украйна, чиито дял възлиза на 23% от общия внос на военно оборудване на континента. През 2023 година тя е и най-големият вносител на оръжия в целия свят. За петгодишния период обаче Украйна се нарежда на четвърто място в света след Индия, Саудитска Арабия и Катар. Двете държави, изнесли най-много оръжия за Украйна, са САЩ и Германия, като техният дял възлиза съответно на 69% и 30%.
Общият обем на износа на оръжия от Германия обаче е намалял с 14% през последните пет години. За първи път от десетилетия насам Русия вече не е един от двата най-големи световни износители на оръжия. Докато САЩ са увеличили износа си със 17%, покривайки 42% от световния пазар, доставките от Русия са намалели с 53%. Пред Русия се нарежда Франция, която е увеличила износа си с 47 %. Като цяло глобалният трансфер на оръжия от всички държави бележи лек спад от 3,3 %.