Девин на протести срещу избор за нов управител на болницата

Пет протеста срещу обявление за конкурс за управител на болницата организират в Девин. Инициатори за това са адвокатите Живко и Здравко Чепишеви и Лора Славчева. Те ще са в подкрепа на декларациите и исканията на лекарите и медицинския персонал на МБАЛ – Девин, да се удължи с още един мандат договорът със сегашния управител Радка Грозданова. В местната администрация е подадено искане за следните дати: 13, 15, 20, 22, 27 и 29 юни, и място: площад „Възраждане“ . Това значи, че всяка сряда (пазарен ден) и петък в Девин до края на месеца ще се провеждат митинги.
В уведомлението си те запазват за протести почти целите работни дни – от 10 до 17 часа всяка сряда и петък пространството пред общината и пред пощата. Те настояваха да се удължи срокът на договора със сегашния управител Радка Грозданова за още един мандат на основание чл. 66, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Мотивираха искането си с успешно стартирани дейности по основните отделения и продължаващи дейности по оздравяването на болницата, стартирано разкриване на нови отделения и клинични пътеки, започнал проект по трансгранично сътрудничество на стойност около 600 000 лева, стартирано дело по оспорване на стари задължения към фирма „Анри – 64“ на д-р Андрей Кехайов – доставчик на гориво в минали години.
От персонала настояваха също председателят на конкурсната комисия да бъде лекар или квалифицирано лице по здравен мениджмънт. „Госпожа Грозданова е изключителен професионалист в сферата на здравеопазването, доктор по социална медицина и организацията на здравеопазването и фармацията, лектор във висши здравни учреждения, доказала своите качества с това, че в най-трудния и тежък момент пое управлението на лечебното заведение и възстанови дейността му. И до момента продължават ежедневните й усилия да отстоява позицията на „МБАЛ – Девин“ ЕАД на междуобщинска болница, като не спира да работи за разширяване на дейността й и обезпечаването й с нова и съвременна медицинска апаратура“, се сочи в една от декларациите.