Дезинфекцират ромски квартали в община Мъглиж

Община Мъглиж уведомява жителите на кв. „Свобода” в град Мъглиж и ромските квартали в селата Ветрен и Дъбово, че ще бъде извършена дезинфекция във връзка с разпространението на SARS-CoV-2.
Дезинфекцията ще бъде извършена днес от 17,00 часа и ще обхване улиците, площадните пространства и площите около контейнерите за битови отпадъци. Дезинфектантът, с който ще се извърши обработката е безвреден, високоефективен, 100% биоразградим, без цвят и мирис, не предизвиква алергични реакции и не дразни очите и дихателната система, съобщават от общината.