Декларациите с баркод изчисляват данъка в Ямбол

Декларациите с баркод изчисляват данъка в Ямбол. Годишната декларация за облагане на доходите с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения вече. Формулярът вече е публикувана на интернет страницата на НАП – www.nap.bg, напомнят от НАП. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg и да се попълни „офлайн“. След това трябва да се разпечата, како се генерира баркод, и се подава лично в НАП или по пощата. По този начин се стопява възможността от техническа грешка. Информацията от данните в нашата декларация автоматично се генерират в НАП и по-бързо може да се получат средства, ако му се дължи възстановяване Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.