Ден на социалните услуги отбелязха в Хасково

Ден на отворените врати в Социалните услуги организира община Хасково на 20 март – Световен ден на Социалната работа. Гражданите се запознаха с условията и възможностите на 11 социални услуги в община Хасково от 10,30 часа до 15 часа в Центъра за обществена подкрепа-ЦОП / ул.Цар Освободител 2-Малкия бизнесцентър -втори етаж/. Ден на отворените врати бе обявен и в Общностния център за подкрепа на деца и родители.
В Община Хасково работят 11 социални услуги за деца и възрастни./ Дом за стари хора“ Кенана“,Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, Дневен център за деца и младежи с увреждания “Марина“, Център за обществена подкрепа, Общностен център за подкрепа на деца и родители, Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж, Приемна грижа, Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване по проект „Шанс в дома“, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/