Депутатите задължиха правителството за детската болница

Народните представители задължиха правителството да организира възлагането на изграждането на националната детска болница по предложение на здравния министър след създаване на необходимите условия за това. Това стана с окончателното приемане на бюджета за следващата година.
В макрорамката няма разписан бюджет за проекта. Финансовият министър Асен Василев посочи, че още няма избран терен и едва след като той бъде избран може да бъде проектиран. „Това, което казва този текст казва е, че най – накрая тази работа трябва да се свърши, за да бъдат отпуснати допълнителни средства освен тези, които са дадени за проектирането, тук не става въпрос за пари“, коментира той. Костадин Ангелов от ГЕРБ обясни, че все още не е приключила процедурата, защото има много въпроси като инфраструктурата, избягването на задръстванията, място за хеликоптерни площадки. Йордан Цонев от ДПС посочи, че с този текст парламентът се ангажира с изграждането на болницата и така ще се оптимизира процедурата по намиране, проектиране и изграждане на детската болница. „С този текст се ангажира Министерския съвет“, отбеляза той.
Андрей Чорбанов от ИТН коментира, че години наред нищо не се е правило за детската болница и въпросът е защо НПО организират процеса, а не Министерството на здравеопазването с неговите структури. „Какво обсъждаме сега – това, че след 100 години Министерският съвет ще се размърда и ще свърши нещо. Правителството трябва да отговори на въпроса ще има ли детска болница или няма да има и никакви НПО-та да не участват в процеса“, каза социалистът Румен Гечев. „Запретвайте ръкави и правете болницата без никакви извинения повече“, обърна се задочно той към премиера и министрите. Депутатите одобриха и капиталовите разходи за догодина, които са в размер на 9 994 003 млн.лв. Парламентът гласува и средствата за инвестиционни проекти на общините, като това се случва за първи път. В план-сметката влиза програмата за финансиране на инвестиционни проекти на 265 общини. Броят на проектите, които всяка община може да заяви за финансиране със средства от Националната инвестиционна програма, няма да бъде ограничен. В зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите, в рамките на които следва да са проектите за съответните общини: за общини с категория 1 – до 50 млн. лв.; за общини с категория 2 – до 30 млн. лв.; за общини с категория 3 – до 15 млн. лв.; за общини с категория 4 – до 10 млн. лв. и за общини с категория 5 – до 6 млн. лв. За общините с население по данни на НСИ над 180 000 души общата стойност на проектите ще е до 100 млн. лв.