Депутатът Тихомир Георгиев се срещна с професионални организации

На заседание на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра, проведено на 30.11.2022г. в присъствието на инж. Виолета Коритарова – изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и инж. Тихомир Георгиев – народен представител в 48-то Народно събрание, бяха разгледани предложения за изменения в различни закони, касаещи работата на геодезическата колегия.
Конкретни текстове бяха предложени от АГКК, КИГ и АГФ. Предложението на АГКК бе обсъдено и подкрепено от присъстващите на заседанието. Обобщени предложения от текстовете, предложени от КИГ и АГФ, по които има консенсус от присъстващите на заседанието, са представени в приложения проект, който подлежи на одобрение и подписване от участниците в Координационния съвет.