Деспина Спану ще говори на IT Hub Connect 2018

Деспина Спану, директор „Дигитално общество, доверие и киберсигурност“ към ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (DG Connect) към Европейската комисия ще презентира в Ден 2 на IT Hub Connect. Тя ще вземе участие в Потока „Кибер-сигурност“ и ще говори по теми, свързани с киберсигурността на ЕС, стратегии и как да се координират те между държавите и континетнтите.
Деспина Спану отговаря за политиките по киберсигурност и законосъобразност, дигитална неприкосновеност на личните данни, свързаност на градовете и мобилност, дигитално здравеопазане и електронно управление и електронна идентификация. Преди това е била директор по въпросите на потребителите в ГД „Правосъдие и потребители (2013-2017). Нейна отговорност е била политиките за потребителите, законотворчество за потребителите и маркетинга и безопасност на храните. В тази си роля тя наблюдава последните промени в законите, касаещи потребителите и влизането им в сила, както и интегрирането на потребителските политики в стратегията за единния дигитален пазар. Тя е била и съветник в Главна дирекция за здраве и потребители към ЕК, където отговаря за за комуникацията и ръководи работата по стратегии за управление на хронични болести, включително приносът на ЕС към Генералната асамблея за здраве на ООН.
Тя е била заместник-началник на европейския комисар за здравеопазване и потребители г-н Киприану (2004-2008) и на комисаря по здраве, продължаващо образование и култура г-н Василиу (2008-2010). Деспина Спану започва своята кариера в ЕК в ГД „Конкурентоспособност“ през 2003 г. Преди това тя практикува европейско право в брюкселския офис на юридическа кантора от САЩ. Тя от кипърски произход, член е на Атинската адвокатска колегия и има докторска степен по европейско право от Университета в Кеймбридж. IT Hub Connect 2018 ще се проведе на 26 и 27 март 2018 г. в София Тех Парк. Организатори са Американската търговска камара в България и Индийско-българската бизнес камара и събитието е под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.