Детско биенале организират в Габрово

Домът на хумора и сатирата обявява конкурс за детско и младежко хумористично-сатирично творчество на тема „В света на карнавала“. Конкурсът се организира с партьорството на Фондация People Serve Bulgaria: Aalst-Gabrovo, Белгия и Клуб „Приятели на Белгия“, Габрово. В него могат да участват деца и младежи от област Габрово от 8 до 18 години в две категории – индивидуално участие и екипно участие. Кандидатите могат да участват с живопис, графика, скулптура, рисунка, колаж, плакат, карнавална маска, макет, карнавален костюм, кукла, анимация и др. Крайният срок за кандидатстване е 13 април 2018 г., като творбите трябва да бъдат представени в Дома на хумора и сатирата до 16.00 ч.