Децата във Велико Търново ще пътуват безплатно

Децата могат да пътуват безплатно с всички градски автобуси във Велико Търново, но при определени условия. До 15 февруари се осигурява гратисен период, в който младежите от 7 до 14 години могат да се возят без билетче, но ако предоставят копие от акта си за раждане или актуална ученическа книжка.
Нововъведението се налага поради закъснение в компетентното ведомство при отпечатване на ценните образци и фактическа невъзможност за издаване на карти за пътуване, съобщават от транспортната фирма „Надежда“. По информация от лицензираната печатница картите по образец, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията, ще бъдат предоставени след 5 февруари. От тогава до 15 февруари правоимащите лица ще могат да заявяват издаването на карта в офисите на фирма „Надежда“. Картата е персонална, с актуална снимка, предоставена от заявителя във формат 2,5 х 3 см. За да получат такава, децата трябва да предоставят и копие от акта си за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта им, както и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес, тъй като картите се издават по постоянния или настоящ адрес на родителя/настойника. Те са със срок на валидност една година, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините, информират от „Надежда“.