Децата на 4 години задължително на предучилищна

Депутатите от образователната комисия подкрепиха на първо четене промените, които ще задължат 4-годишните деца да ходят на предучилищна. Промените предвиждат и обучение от разстояние в електронна среда. Министърът на образованието Красимир Вълчев защити предложенията:
„Деца, които са били обхванати в предучилищна възраст и чийто майчин език не е български, много по-често стигат до гимназиално образование. И обратно – тези, които не са обхванати, най-често отпадат в прогимназиален етап“. Предложението е подплатено с финансови компенсации за общините за нови детски градини и училища, компенсация от такси, финансова подкрепа за закуски и учебни помагала за 4-годишните.
Основните критики са свързани с това, че и към момента няма достатъчно места в детските градини, няма и достатъчно учители, които да поемат евентуалния по-голям брой деца. Управляващите успокоиха, че дистанционното електронно обучение не е задължително, а просто вариант. За да станат факт промените в Закона за училищното образование, трябва да минат през две четения в пленарната зала.