Деца от Ардино посетиха тракийското светилище „Орлови скали”

Десетки деца от Ардино се включиха в летен поход до тракийското светилище „Орлови скали“ под мотото ,,Спортът – начин на живот”. Инициативата бе организирана съвместно от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)-ОДК и Детска педагогическа стая (ДПС) към местната Районна полиция.
,,Целта на подобни мероприятия е превенция на противообществените прояви и асоциалното поведение при подрастващите,както и разнообразяване на свободното време на децата през лятната ваканция”, заяви секретарят на Местната комисия Мехрибан Ардалиева.
За децата от клуба по тенис на маса към ЦПЛР-ОДК с ръководител Йорданка Колева бяха организирани забавни и спортни игри. С кратка беседа, инспектор Татяна Бандурская към ДПС на РУ-Ардино запозна малчуганите с въздействието на психоактивните вещества върху човешкият организъм. Децата направиха тематични рисунки. Походът завърши с пикник сред природата, като за всички деца имаше храна и безалкохолни напитки, осигурени от община Ардино.