Деца са играли край високоволтова мрежа във Варна

Деца са играли край високотокова мрежа във Варна. Това стана ясно от заседание на постоянната комисия „Наука и образование“ към Общинския съвет. На нейно заседание бе съобщено, че при реконструкцията на площадките за игра в двора на филиала към Детска градина „Валентина Терешкова“ е открито наличие на силно токова мрежа, необозначена на визата за проектиране и минаваща през средата на строителната площадка.
По тази причина ремонтът е спрян, тъй като е необходимо изместване на съществуващите съоръжения. Стана ясно, че до 20 юни ще бъде възложена обществена поръчка за избор на проектант за преместване на кабелна линия средно напрежение. След това предстои съгласуване на проектната документация с комуникационните дружества, издаване на разрешение за строеж и едва след това избор на изпълнител, който да измести съоръженията.