Джендърите са в училищата от 2012 година насам

/Александър Урумов/
Работят си хората в училищата, тихо и кротко, от 2012 година насам. Раздават награди „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“. За да могат да промият мозъците на децата с внушението „насилие-стереотипи-пол“. Да внушат, че половите стереотипи за извор на насилие. И кой това? Познайте дали не са „Джендър обучение, изследвания и технологии /?!/“ и т.нар. „Националната мрежа за децата“.
Проектът им предвижда присъждане на звание „Училище без насилие и стереотипи, основани на пола“. Кой определя критериите? Работна група, в която са участвали представители на „Джендър обучение..“ и „Националната мрежа на децата“ – председателят им беше в един „Референдум“, ако си спомняте. Това си е изцяло тяхна методика, според писмото – МОН няма представител в работната група!
В писмото пише:
„При желание от ваша страна да се включите в инициативата ще получите „Карта за оценка на училищната среда“, а екип от МОН, НМД и ДОИТ ще посети училищата, които се доближават до определените критерии, за да са установи на място какво и как се случва в живота на училищната общност.“ ?! Какво и как се случва в живота на училищната общност?! И това ще го установяват „Джендър обучение“ и т.нар. „Национална мрежа на децата“ с един…начело?! И, разбира се, печелившите „ще бъдат подкрепени да изграждат училищна среда без насилие и стереотипи, определени от пола“.