Джендър мейнстрийминга все повече прилича на религия

Джендър мейнстрийминга все повече ми прилича на вид религия. Но извънредно привилегирована релия, пише за опасната тенденция Илия Лингорски, председател на Европейския институт за стратегии и анализи, в социалната мрежа Фейсбук. Проповядването на религии и политически идеологии е забранено в класните стаи и училищата, както у нас, така и почти навсякъде в Европа. Дори не е позволено извън тях, ако е насочено към деца и малолетни, без да е с изричното съгласие на родителите.
Новата джендър религия и политическа идеология днес е единствената, за която се цели узаконяване с правото да се проповядва на деца още от детските градини и в училищата. При това без съгласието на родителите им. Отива се към това проповядването да бъде наложено в образователната система като задължително чрез държавата, международни организации и конвенции. На някои места по света вече се правят опити дори да се отнема правото на родителите да възпират децата си от задължително присъствие на джендър проповеди. Същевременно се търсят законови способи да се възпрепятстват родителите да възпитават децата си в християнската вяра и традиции.
Не ви ли напомня всичко това на една друга мракобесна религия и тиранична идеология, която ни наложиха с окупация и международни споразумения, и ни налагаха още като деца в училище в продължение на 45 години?… Но българите сме жилав народ.