Диана Тенева / ***

Мъдрите думи
сами ме намират –
винаги избират
най-краткия път
до празнотата…