Диана Тенева / ***

Оглеждам се в очите на моя син
и отново сядам на малкия чин,
а учителят строг е той, сина ми
с жестове мои, малко раними
с осезания тъй живи и зрими,
че, ето, някой те повтаря
и кръговратът се затваря…