Диана Тенева / ***

Пръстите ти
следват
профила ми
и ми казват:
– У дома си!

И направената
заедно торта
ще споделим,
а последното
парче ще дадем
на случаен непознат…