Диана Тенева / ***

И сънувам слънчогледи –
с невидимите веди
мама значи е дошла,
къщата сама измила
и с увереност сляпа
омесила е хляба…
А сиренето и ножа
къде да сложа? –
кротичко ме пита тя
и ме вади от калта…
на битието,
на сложните въпроси
без отговори кὸси…
А сънувам слънчогледи
в омарата стройни и бледи.