дигитализация…

дигитализация…
цял град увековечен
във вестниците си

Диана Тенева

Подробности виж тук.