Димитър Гачев / Нови сад

Уплашени от пустотата на септември
през август всички пейки
раждат хора,
невидими косачи,
катедрали.

Жените са красиви като птици
и като птици бързо остаряват.