Димитър Гачев / ***

Преминал е невидим куриер,
тревата след плътта му се е вдигнала.
Изпръхнала е вчерашната кал,
небето е измило всички дири.
Една от локвите в осъмналия град
отдавна чака да се спре над нея;
да се обръсне, да се среше, да преспи,
да я превърне във мастилница елейна
А той минава тихо, като в транс
и с летни букви пише есента ни,
раздал е знаците си на добри деца,
на най-добрите ми приятели, на мама.
Стоя като пришит към всеки знак,
като билет със дупчица за вятъра,
бразда в онази локва самота,
която сякаш някого очаква.
Преминал е небесен куриер –
тополен пух над замълчаните перони.
Небето ни изтрива. Като влак.
От черната табела на престоя си.