Дискутират борбата с трафика на хора в Министерския съвет

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира дискусионен форум на тема „Устойчивост на политиките за противодействие на трафика на хора. Подобряване на механизмите за събиране и анализ на данни. Оползотворяване в полза на пострадалите на конфискувани средства и имущества от осъдени трафиканти“. Форумът, който ще се състои на 18 октомври 2022 г. в „Гранитната зала“ на Министерския съвет, е по повод отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора.
Форумът ще бъде открит от г-жа Моника Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи и член на НКБТХ. Г-н Валиант Ричи, Специален представител и координатор за трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ще отправи видеопослание към участниците във форума. Г-жа Антоанета Василева, първи вицепремиер на Групата експерти за борба с трафика на хора към Съвета на Европа, ще направи въвеждащо изказване по темата за значимостта на националните политики в международен контекст.