Дневен център „Зорница” в Мъглиж посети Твърдица

Хората, настанени в Дневния център за възрастни „Зорница” в град Мъглиж посетиха Дневния център за възрастни хора в село Сборище, община Твърдица. Те бяха посрещнати от хората в Дневния център и кмета на селото Злати Златев. Певческите групи и от двата дневни центъра имаха съвместни изяви, които създадоха приятелска, весела и задушевна атмосфера, прераснала по-късно в тържество.
Посещението продължи с разглеждане на сградата на Дневния център в центъра на селото и Народно читалище „Просвета 1910”. Впечатленията бяха обогатени с презентация за историята на селото и честването на различните празници: Трифон Зарезан, Бабин ден, Баба Марта и др. Взаимното удовлетворение от проведената среща доведе до планиране на ново съвместно мероприятие.
По време на пътуването, потребителите на Дневен център „Зорница” не пропуснаха да посетят и „Музея на Магарето” в град Гурково, където се запознаха с провежданите в миналото традиционни състезания с магарета. В музея бяха изложени оръдия на труда от селския бит на българина, медали спечелени по време на прочутото състезание с магарешки каручки, наречено „Биорали”.