Днес започва базарът за мартеници в Ямбол

От днес до 1 март, включително, ямболци и гостите на града ще се радват на традиционния базар за продажба на мартеници, който ще бъде разположен на улица „Георги Сава Раковски“, площад „Освобождение“, ж.к. „Диана“, ж.к. „Георги Бенковски“, ж. к. „Златен рог“ и площад „Боровец“.
Желаещите да участват в базара, имат възможността да подадат заявление за издаване на разрешение за разполагане на преместваемо съоръжение по образец в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол на 6 и 7 февруари. Таксата за участие се заплаща при подаването на документите, а разрешенията ще се получават отново в Центъра за административно обслужване на 10 февруари 2023 г. В базара могат да участват еднолични търговци, физически и юридически лица. Търговската дейност по време на базара ще се осъществява върху места с площ 4 квадратни метра. Шатри ще бъдат използвани единствено при неблагоприятни атмосферни условия. Разполагането на съоръженията трябва да се извършва по начин, който не възпрепятства свободното преминаване на пешеходците.