Днес решават за изграждането на Младежки център в Кърджали

На днешното си заседание Общинският съвет в Кърджали трябва да даде съгласието си общината да кандидатства с проект за изграждане на младежки център в Кърджали по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Предвижда се сградата на бъдещия младежкия център да бъде разположена на мястото на съществуващия младежки дом. Парцелът е изцяло в границите на парк „Горубсо“. Сградата ще бъде главно на едно ниво и частично второ ниво, където ще се разположат различни по функционалност зони и помещения. Достъпът до сградата ще се осъществява от съществуващата паркова алея от север и от улица „Заводска“ на юг. Предвижда се обособяване на паркинг за посетители с достъп от улица „Заводска“. В проекта за дневен ред на заседанието на Общинския съвет на 19 декември, което ще се проведе от 10 часа в голямата зала на Бизнес инкубатора, са включени 22 точки.