ДНСК забрани всякакво строителство в село Синеморец

Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов поиска от кмета на община Царево да забрани всякакво строителство в село Синеморец. Причината е липсата на пречистване на битовите и фекални води на селото, които се изливат в морето. Строителната забрана да важи до „трайното решаване на установения проблем с канализацията“, посочва ДНСК.
Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) срокът на забраната не може да е по-дълъг от 2 години при тези обстоятелства. „При 40-50-годишна канализация на това село какво очаквате“, кратко заяви Георги Лапчев от ГЕРБ, кмет на община Царево, но отказа да коментира предписанието на ДНСК. Той е на този пост от 2011 г., когато заменя Петко Арнаудов от БСП, кметувал от 2002 г.
На 30 юли РДНСК-Бургас установи, че незаконно е построен канализационен колектор, отвеждащ отходните води на Синеморец в залива „Свети Яни“, който е между устието на река Велека и плажа „Бутамята“. Още на 12 август 2008 г. строителният контрол е издал забрана за ползването на този незаконен колектор, но заповедта не се изпълнява вече 13 години.
В Синеморец още през 2004 г. е построен „експериментален пречиствателен модул“ за отпадните води, който въобще не е въвеждан в експлоатация. На отходната тръба е бил изграден байпас (заобикаляне) на модула. Проверка на Министерството на околната среда и водите през 2008 г. установява, че фекалните води на селото и от построените хотелски и апартаментни комплекси директно се изливат в морето. Тогавашният кмет на Царево Петко Арнаудов не дава смислено обяснение защо пречиствателният модул не се използва. Наложена му е санкция от 3000 лева, а на главния архитект на общината – 1000 лева, за издадените разрешителни за строеж в Синеморец без да са изпълнени изискванията по Закона за водите при одобряването на проекти.