Добра оценка за работата на полицията в Кърджали

В присъствието на зам.-главния секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев Областната дирекция в Кърджали направи анализ на резултатите от дейността си през 2017 година. Ръководството на ОДМВР получи добра оценка за своята дейност в основните направления. Зам.-главният секретар специално изтъкна постигнатата добра среда на сигурност в малките и отдалечени населени места в областта за разлика от много други райони в страната. Той подчерта, че добрите резултати не бива да успокояват и са необходими постоянни усилия по приоритетите на МВР – противодействие на битовата престъпност, на разпространението на наркотици, на телефонните измами и на контрабандата.
От отчет-анализа, представен от на директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Венцислав Момчилов, стана ясно, че регистрираните 784 криминални престъпления бележат спад с 18 % в сравнение с 2016 г. От регистрираните престъпления са разкрити 473. Разкриваемостта в процентно изражение – 60.3 %, е увеличена с 5 % спрямо предходната година. Установени са 481 извършители на престъпления, регистрирани през отчетния период.
Извършено е 1 умишлено убийство, което е разкрито.Структуроопределящи през периода са общоопасните престъпления – 387 броя, които се равняват на 49 % от общо извършените криминални деяния. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 65 % от общоопасните деяния.
Подобрена е разкриваемостта на престъпленията против собствеността- от регистрираните 271 такива деяния са разкрити 125 /44 %/, което представлява ръст от 7 %. При кражбите се отчита спад с 32 %. От регистрираните 193 кражби са разкрити 85 кражби, извършени от 91 лица, в т.ч. 15 жени и 13 непълнолетни граждани.
Ръст бележат противоправните деяния, извършени от малолетни и непълнолетни. Тази категория лица са извършили 61 деяния, с 12 повече от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите. Част от престъпленията са извършени в съучастие. Всички деяния са разкрити. По-характерни примери на криминални прояви са няколко взломни кражби от 2 непълнолетни лица и престъпления, свързани с наркотични вещества. Установени са 67 такива извършители при 46 през предходната година.
Регистрираните 94 икономически престъпления бележат спад с 28 броя (23 %). Разкриваемостта на икономическите престъпления е 46 %, с което е постигнат ръст от 11 пункта. При проведените множество операции по противодействие разпространението на акцизни стоки без и с неистински акцизен бандерол са иззети 100 535 къса цигари, 79,8 кг тютюн и 509 литра наливен алкохол (535 972 къса цигари, 115,6 кг тютюн и 122 литра наливен алкохол, иззети през 2016 г.).
Значително е подобрена обстановката по пътната безопасност. През 2017 година са регистрирани 449 пътнотранспортни произшествия, от които 146 тежки ПТП с 10 убити и 182 ранени граждани. Сравнението с 2016 г. показва спад с 20 броя на тежките ПТП, намаление с 4 на убитите и с 33 на ранените лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) е снижен с 95 броя.
На отчет-анализа на ОД на МВР-Кърджали присъстваха областният управител Никола Чанев, окръжният прокурор Желязко Стефанов и районният прокурор Гергана Колева, които подчертаха доброто междуинституционално взаимодействие. Областният управител изтъкнат като успех на дирекцията ежедневната работа за сигурността на гражданите. Окръжният прокурор отбеляза като постижение трикратния ръст на делата за държане на наркотици през последните три години, а районният прокурор – увеличения брой на досъдебните производства за управление на автомобили след употреба на наркотици, което доказва интензивната работа на органите на реда.