Допълнителен прием за 1500 студенти обяви Софийския университет

Тази година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви допълнителен прием за студенти след третото класиране. Срокът за подаване на документи е от 11 до 15 септември, а класирането ще бъде обявено на 19 септември. Това се разбира от съобщение, публикувано на сайта на висшето училище.
Над 1000 са свободните места, субсидирани от държавата, а над 500 са тези, в които обучението е срещу заплащане. Това става известно от публикувания списък със специалности и форми на обучение на сайта на университета. Най-много свободни места, субсидирани от държавата, има за специалност „Информатика“ – 52. Места има за специалности като „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Фармация“, „Европеистика“ и др. В допълнителния прием могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, както и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. След първото класиране най-желаната специалност беше „Право“, следвана от „Психология“ и „Международни отношения“. На следващите места кандидатите са поставили специалностите „Връзки с обществеността“, „Журналистика“, „Комуникационен мениджмънт“, „Софтуерно инженерство“, „Компютърни науки“, „Английска филология“, „Бизнес администрация на английски език“.