Допълнителни места за прием обяви Софийския университет

Допълнително класиране за попълването на над 1400 места за студенти за новата учебна година обяви Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Около 870 от тях са за държавна поръчка, а останалите за платено обучение.Э
Свободни места са обявени в десетки специалности в университета, включително „Информатика“ и „Медицина“.ЭВ допълнителното класиране могат да участват кандидати, които не са приети на предходните три класирания в университета, както и такива, които досега не са подавали документи за прием.ЭРегистрацията за класирането е от 12 до 16 септември 2022 г., обясниха от Софийския университет. Процедурата е електронна и става през системата за кандидатстване на висшето училище. Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща. Класирането ще бъде обявено на 20 септември 2022 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 21 и 23 септември 2022 г.