До края на годината община Пазарджик ще бъде енергийно независима

В началото на април Община Пазарджик ще създаде собствено дружество, което да изгради соларен парк за производство на ел. енергия. Определени са 4 имота с обща площ 210 декара, които се намират в Икономическата зона, в непосредствена близост до една от подстанциите на града. За реализацията му ще бъде изтеглен банков кредит от около 12-13 милиона лева, като за получаването му ще бъдат заложени четирите имота, съобщи кметът Тодор Попов.
Общата произведена енергия ще бъде около 20 хил. мегаватчаса годишно. Според направения анализ за миналата година количеството енергия, което община Пазарджик изразходва е 12-13 хиляди мегаватчаса на стойност 4 милиона лева, като през тази година се очаква цената да бъде не по- малко от 6 милиона лева. Този парк ще има живот 30 години и трябва да е ясно, че от края на тази година, когато смятаме, че ще го въведем в експлоатация, за следващите 30 години разходът на Община Пазарджик ще е 0 лева, заяви Тодор Попов. По думите му с произвежданите около 7 хил. мегаватчаса повече ще се изплаща кредитът, необходим за изграждането на парка. Инвестицията, която общината ще направи е в размер на 50 хиляди лева за регистрация на дружеството. Вече се водят и преговори с ЕСО за присъединяването на новата мощност към националната електрическа мрежа.