Драгират критични участъци по река Дунав край Русе

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ започна драгиране в критичните участъци на реката. В края на месец май и началото на месец юни беше направен първия драгаж в района на остров Бръшлен. Там бяха извършени удълбочителни дейности между километър 456.800 и км 454,500.
Издрагираните утаечни маси в района са 94 596 м3, като след приключване на работата са постигнати минималните изисквания за безопасно корабоплаване. В началото на тази седмица започна драгажна дейност в още един критичен район, който се намира в близост до устието на р. Янтра. Там според прогнозите ще бъдат издрагирани 96 721 м3. До края на годината ИАППД планира още едно драгиране. Мястото ще бъде определено на по-късен етап след като бъде преценена обстановката по реката и бъдат направени измервания от хидрографите. Драгажните работи се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД на стойност е 6 730 640 лева без ДДС.