Дуално обучение за 26 ученици от Варна

26 ученици от Варна ще започнат т.нар. дуално обучение през предстоящата 2018/2019 учебна година като ще трупат практически знания в осем фирми в града. Това съобщи директорът на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” Мария Георгиева. Учениците са приети в специалност „Мебелно производство“. Във Варна дуалното обучение се прилага успешно от 2016 година.
Първият випуск вече се е дипломирал, като от 14 ученици, шестима са с отлични оценки по практика. През следващата учебна година финансирането на обучението е осигурено от българо-швейцарския проект „Домино“. Стимул за възпитаниците на гимназията са стипендиите, които са по 50 лева месечно за всеки ученик. Месечните възнаграждения няма да зависят от успеха. Единственото условие е учениците да нямат повече от шест неизвинени отсъствия, обясни още директорът. От 123-ма ученици, които са включени в проекта „Домино“, една трета са от Варна.