Дупница иска да измести Благоевград като център на район „Рила-Пирин”

Община Дупница ще се включи в Учредителния комитет за управление на туристически район „Рила-Пирин“. С утвърждаване на Концепцията за туристическо райониране са създадени 9 туристически района – Дунав, Стара планина, София, Тракия, Долина на розите, Рила-Пирин, Родопи, Варна и Бургас. Съгласно утвърденото в Закона и Концепцията райониране, община Дупница попада в туристически район „Рила-Пирин“, с център- Благоевград. Районът включва 23 общини, в това число Сапарева баня, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Разлог, Петрич и други.
Общинските съветници в Дупница с пълно единодушие приеха община Дупница да се включи към тази структура, но с условието Дупница да стане център, а не Благоевград и това беше записано като допълнителна точка в докладната записка. В този туристически район могат да членуват туристически сдружения, общински и областни организации, институти и училища в областта на туризма, музей, национални и природни паркове и др. 13 са дейностите на организацията – сред тях разработване на маркетингова стратегия на туристическия район, провеждане на маркетингови изследвания и проучвания, обучение и повишаване качеството на туристическите услуги, както и реклама на туристическия район. Кметът Методи Чимев ще бъде представител на община Дупница в Организацията за управление на туристически район „Рила-Пирин“.
Припомняме, че преди повече от година община Дупница се включи в Агенция за регионално развитие на Рила. Трябваше да бъде създаден геопарк, подобряване на инвестиционната среда и др., но към този момент няма информация за дейност в това отношение.